instagram
facebook

Cognitive Hub

KONICA MINOLTA LABORATORY EUROPE

Studie pro první prototyp projektu kognitivního kancelářského serveru

základna

kde projekt začíná a končí databáze, pořádek

centrála

ve které se setkávají myšlenky komunity

zdroj

energie, informace, vědění

mozek

ví, co se děje, co se stane

01 - CASE +B WALL

02 - LEVITATION

03 - TRANSFORMATION

hmotný

mozek
hardware
hmota

nehmotný

znalost
software
průhlednost