MM Cité logo

Těžký zemědělský traktor

Koncept zemědělského traktoru blízké budoucnosti.
Zaměřující se na kritická místa v oblasti efektivity, hospodárnosti a užití v provozu.

Kompaktní a silné tvarování, nekonvenční pozice kabiny


K přírodě šetrný provoz,
nízké nároky na údržbu

Schéma lavičky
Schéma lavičky
Schéma lavičky

Maximální variabilita,
ovladatelnost a výkon

Michalova noha

Technická – pohon
technologie lidská – obsluha, výhled


Mozek, hardware, hmota


Znalost, software, průhlednost


Lavička var 1