instagram
facebook

Lavinový vyhledávač

Lavinový vyhledávač (pípák) slouží k vyhledávání osob zasypaných lavinou. Dokáže vysílat a přijímat signál o frekvenci 457kHz pomocí tří antén uložených ve směru os souřadnicového systému. Ovládání přístroje přepíná mezi třemi módy: OFF / SEND / SEARCH. Při vysílání zobrazuje displej stav baterie. Při vyhledávání zobrází šipka směr postupu a vzdálenost k zasypanému.

Procento přežití oběti v závislosti na době vyproštění

Organické tvarování

Vyhledávač je neustále připnutý k tělu. Cílem je co nejlépe s tělem splinout a co nejméně zavazet. Z toho vychází organický objem.